مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور از تسلیم استعفای خود در این پست به دكتر احمدی‌نژاد خبر داد.

علی‌اكبر جوانفكر در گفت‌وگو با ایسنا درباره انگیزه خود از این اقدام گفت: رییس‌جمهور محترم در حال بازنگری در مصادر امور اجرایی، بررسی تغییرات ضروری در تركیب دولت كنونی و آماده كردن فهرست جدیدی از افراد برای همكاری در دولت دهم است. بنده مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور در دولت نهم بودم و اكنون به لحاظ اخلاقی، بر خود فرض می‌دانم با كناره‌گیری از این مسوولیت، دست ایشان را برای انتخاب فردی شایسته و كارآمد برای این پست كه به حمدلله در كشور به وفور یافت می‌شود، باز بگذارم.

وی تاكید كرد: افرادی كه در موضوعات مختلف به رییس‌جمهور مشورت می‌دهند، باید در دوره جدید، پست خود را به رییس‌جمهور واگذار كنند و البته در صورت صلاحدید ایشان، در سمت‌های خود ابقاء خواهند شد.

وی گفت: طبق روال دهه‌های گذشته، پست‌های مشورتی رییس‌جمهور از یك دولت به دولت دیگر منتقل می‌شد، اما فكر می‌كنم كه این روال را می‌توان با بازگذاشتن دست رییس‌جمهور برای یك انتخاب جدید، تغییر داد.

مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور در مورد پذیرش مسوولیت جدید در دولت دهم گفت: بنده خودم را نامزد هیچ مسوولیتی نكرده‌ام. معتقدم افراد واجد صلاحیت و تازه نفس فراوانی برای برعهده گرفتن مصادر امور در كشور وجود دارند و باید راه را برای حضور این افراد باز كنیم.

وی تاكید كرد: هدف اعلام شده آقای احمدی‌نژاد، بازكردن عرصه‌های مدیریتی به روی نیروهای مومن، جوان، با انگیزه، تحصیلكرده، كارآمد و دلسوز كشور است، اما به نظر می‌رسد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مخالف دولت با هوچی‌گری و جوسازی، حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی را برنمی‌تابند.